Bioraznolikost

Bioraznolikost je sveukupna raznolikost života na Zemlji. Genetska raznolikost nužna je da bi vrsta zadržala gene kojima će se pozitivna svojstva prenositi na potomstvo. Raznolikost vrsta i njihovih staništa pokazatelj je zdravog ekosustava, jer veći broj vrsta u prehrambenoj mreži znači bolje uvjete za njihovo preživljavanje.

S obzirom da odsutnost herbicida i pesticida pozitivno utječe na bioraznolikost, nije čudno da je u prosjeku 30% više životinjskih i biljnih vrsta prisutno na ekološkim nego li na konvencionalnim farmama. Različite životinjske i biljne vrste koje se mogu naći na ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima naš su veliki kapital. Korisni insekti koji poboljšavaju svojstva tla i napadaju korov smanjuju našu ovisnost o gnojivima i pesticidima, te na taj način čine poljoprivredu održivom.