Korovi

U ekološkoj poljoprivredi kontrola nametnika i održavanje produktivnosti tla postižu se korištenjem tehnika i metoda uzgoja kao što su: plodoredi, kompostiranje, korištenje ekološkog gnojiva i biološka kontrola nametnika. Tradicionalan ekološki uzgoj temelji se na ulaganju rada i znanja, za razliku od konvencionalne poljoprivrede koja zahtjeva ulaganje kapitala, te troši više energije i sirovina.

Umjesto eliminacije korova, u ekološkom uzgoju koriste se metode sprečavanja nastanaka korova. Poljoprivrednici u ekološkom uzgoju ujedninjuju različite kulturološke, biološke, mehaničke, fizičke i kemijske taktike kako bi obuzdali korov bez korištenja sintetičkih herbicida.

Neki pesticidi štetni su za okoliš, a kod direktnog izlaganja čak i za ljude. U ekološkom uzgoju sintetički su pesticidi strogo zabranjeni, samo u iznimnim situacijama dozvoljena je uporaba pesticida prirodnog porijekla.