Sadrže li eko-proizvodi GMO?

Jedna od važnijih karakteristika ekološkog uzgoja jest da ne koristi genetski modificirane biljke i životinje. 1998 godine preko 600 predstavnika iz 60 zemalja, na IFOAM konferenciji jednoglasno je donjelo odluku o isključenju genetski modificiranih organizama iz ekološkog uzgoja.