Nisu li prinosi u ekološkoj poljoprivredi manji?

Različita istraživanja pokazala su da su u ekološkom uzgoju prinosi manji za 5-20% u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu, ali uz 50% manje troškova na gnojivo i energente, te uz 97-100% manju uporabu pesticida. Međutim, zemlje u razvoju nemaju tla toliko ovisna o umjetnim gnojivima i pesticidima kao razvijene državame, te su kod njih prinosi u ekološkom uzgoju veći nego li u konvencionalnom.

Ekološka poljoprivreda otpornija je na nepovoljne vremenske uvjete od konvencionalne, te u vrijeme suše ponekad ima prinos veći i za 70-90%. Ekološka poljoprivredna gospodarstva pokazala su se i kao otpornija na štete prouzrokovane uraganima, zadržavajući 20-40% gornjeg sloja tla više od konvencionalnih farmi.